Mindfulness kan hjælpe med at være med sorgen

Mindfulness kan have positiv indflydelse på:


- Stressniveau og hormonsystem

-Blodtryk


-Smerteniveau


-Immunforsvar

-Iltning af krop og især hjerne

-Koncentration og fokusering

-Emotionel kendskab og stabilisering

-Nærvær og empati


-Depression og stivnet sorg

-Angst

-Stress

-Søvnbesvær

-Koncentrationsbesvær

-Fysiske symptomer som mavepine og hovedpine

Meditation kan hjælpe med at håndtere angst og depression, viser dansk undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse

Læs mere her

Foto: Lisbett Wedel

"Man kan på en måde se sig selv som havet. Bølgerne kan man se som tanker og følelser, der kommer og går. Nogle bølger er store og voldsomme, andre er små. Hver eneste bølge er en del af dig, men den er aldrig hele dig ..."

Citat fra bogen: Mit liv som delebarn, skrevet af Anna Prip & Renée Toft Simonsen

At finde ro på trods af skilsmissen

At finde ro på trods af skilsmissen.

Læs mere her

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.