Opløs problemet i stedet for samværet

Hvert år kommer 20.000 børn ud for, at deres forældre går fra hinanden. En tredjedel af alle skilsmisser i Danmark ender i statsforvaltningen - ofte med et højt konfliktniveau og et uroligt børneliv til følge. 

Med fokus på delebarnets oplevelser og behov, vil du som forælder få redskaber til at støtte op om at så mange børn som muligt har en positiv kontakt med både sin far og mor.

Støt delebarnet gennem skilsmissen

Anna Prip benytter sin mangeårige erfaring med at tale let om svære emner, så det bliver vedkommende for alle.


-Hør børnehistorier fra livet som sorgterapeut

-Lær forvandlende og effektive måder at hjælpe delebarnet på

-Mulighed for at stille spørgsmål


Disse foredrag er for fagpersonale eller forældre, som på den ene eller anden måde kommer i berøring med store og små delebørn. Jeg kommer rundt i hele landet i institutioner, skoler, foreninger mm. 

Temadag om når de ressourcestærke forældre stjæler opmærksomheden i samarbejde med seminarer.dk

Sådan kommer du fra det udfordrende til det givende samarbejde 


Når de ressourcestærke forældre stjæler opmærksomheden


Temadagen sætter bl.a. fokus på:


- Hvordan vi gør det tydeligt for forældrene, at vi og vores faglighed er en ressource, som de kan samarbejde med


-Hvordan vi skaber refleksion hos forældrene, så fokus flyttes fra problem til løsning


-Hvordan vi sætter rammerne for et tillidsfuldt rum, hvor forældrenes sårbarhed kan få plads uden, at vi mister fokus på barnet


-Hvad der er vores, og hvad der er forældrenes ansvar i samarbejdet, og hvordan vi kommunikerer det ud


Og giver konkrete redskaber til:


-Konfliktløsning – herunder hvordan vi giver et afslag på en god måde, hvordan vi bevarer roen og holder fokus på vores faglighed overfor oprørte forældre, og hvordan vi får samtalen tilbage på sporet


-At træde et skridt tilbage i dialogen og bevare metaperspektivet. Samt hvordan vi opretholder metaperspektivet sammen med de forældre, som ikke selv er i stand til det


-Hvordan vi får forældrenes ressourcer i spil på en positiv måde. Kan det f.eks. bidrage positivt til samarbejdet, at forældrene har specialviden inden for et område, som berører deres barn?


Temadag om kompliceret sorg med Atle Dyregrov og Anna Prip afholdt gennem seminarer.dk

Sådan hjælper du børn og unge til at leve med sorg i forbindelse med sygdom, dødsfald og traumatiske oplevelser.


Kompliceret sorg hos børn og unge


I dag peger forskning på, at sorg er en kompleks og dynamisk proces, som barnet eller den unge bevæger sig ind og ud af. Fordi det er en bevægelse, slutter sorgen ikke. Men hvad betyder den forståelse af sorg for vores møde med sørgende børn og unge? Hvordan hjælper vi på kort og lang sigt? Og hvordan sikrer vi os, at barnet eller den unge er i bevægelse og ikke hænger fast i sorgen? 


Du får praksisnære redskaber til samtalen med børn og unge. Redskaberne er enkle at gå til, så I ikke er nødsaget til at bryde det fortrolige rum.


Kursus for fagpersonale om børn og unges sorg i samarbejde med seminarer.dk

Hvert år oplever 42.000 børn, at deres mor eller far bliver indlagt med en kritisk sygdom. 2500 børn og unge mister hvert år en eller begge forældre. 20.000 børn kommer hvert år ud for, at deres forældre går fra hinanden. Årligt oplever 18.000 børn under 18 år, at en af deres forældre fængsles. På dette kursus får du redskaberne til at håndtere børn og unges sorgreaktioner. 


I orkanens øje - børn og unge i sorg


Familieterapeut og pædagog Anna Prip giver dig konkrete redskaber til, hvordan du gennem samtale, øvelser og mindfulness kan arbejde med barnet eller den unges sorg, chokket over den nye situation og eventuelle traumer. Du får også viden om, hvordan du skaber plads til sorgen i børnehaven eller skolen, hvordan du hjælper med at reintegrere dem i de jævnaldrenes fællesskab, og hvordan du i fællesskab med forældrene lægger en plan for, hvordan du bedst støtter i den akutte tid og på den lange bane.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.